O projekte

Inšpirujeme mladých už na stredných školách k rozbehnutiu užitočných projektov. Projekty konzultujeme a najlepším ponúkame vstupenku do letného inkubátora s možnosťou získať expertné konzultácie, mentorov a štartovací kapitál.

  • Cieľová skupina: žiaci stredných škôl
  • Zameranie: celé Slovensko
  • Tímy: minimálne 2/3 členov tímu musí byť v čase prihlásenia žiakmi SŠ
  • Témy: biznis nápady, ktoré zlepšujú svet

NN_wide

Ako to funguje?
  • 1000 proaktívnych mladých ľudí postavíme pred výzvu vytvoriť a rozbehnúť užitočný biznis projekt. Výzvu im predstavíme v rámci jedného z 50 info workshopov organizovanými Rozbehni sa! ambasádormi.
  • 100 projektov naučíme ako otestovať potenciál ich nápadu prostredníctvom Rozbehni sa! e-learningu a najzaujímavejším ponúkneme individuálnu konzultáciu.
  • 10 najlepším projektom ponúkneme vstupenku do letného inkubačného programu s možnosťou získať expertné konzultácie, mentoring a štartovací kapitál pre ich biznis nápad. Cieľom inkubačného programu je otestovať biznis potenciál nápadov a pomôcť im získať prvé objednávky / zákazníkov.
Harmonogram

Január 2016 // Spustenie projektu

Február 2016 // Inšpiratívne podujatia pre ambasádorov projektu v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove, Považskej Bystrici, Nových Zámkoch a Piešťanoch.

Marec – Apríl 2016 // Info workshopy na školách prostredníctvom ambasádorov. Následné konzultovanie projektov so záujemcami z radov študentov zapojených stredných škôl.

23. máj 2016 do 18:00 // Termín podania prihlášok

Jún 2016 // Dvojdenný seminár pre 10 finalistov a oštartovanie letného inkubačného programu.

Júl – August 2016 // Inkubačný program pre finalistov projektu. Kostru inkubačného programu tvoria 3 semináre s 3-5 týždňovým odstupom. Každý seminár ponúkne workshopy s expertmi, prezentovanie progresu tímov a inšpiratívneho hosťa s networkingom.

September 2016 // Finalisti prezentujú svoje biznisy po inkubačnom programe. Majú možnosť získať štartovací kapitál a mentora. O 3 víťazoch rozhoduje komisia, ktorá udelí 1x 2000€ a 2x 1000€.

PRIHLÁS SVOJ NÁPAD