Momentky zo vzdelávacích kempov

Posted on 30. júla 2016

Leto je zradná časť roka pre prácu na študentských projektoch. Na jednej strane majú študenti voľno od školských starostí a môžu sa tak venovať svojim projektom viac, na strane druhej si ho užívajú a cestujú.

My sme si aj napriek vyššie spomenutej výzve pripravili pre finalistov Najlepšieho nápadu tri kempy, každý s iným zameraním, v približne mesačnom intervale.

  1. Úvodný kemp – zameraný na business základy. Proces formovania nápadu, prvotný prieskum trhu a prototypovanie nápadu.
  2. Promo kemp – zameraný na marketing, teda nájdenie správnej skupiny zákazníkov a prispôsobenie svojej marketingovej stratégie práve pre daný segment.
  3. Sales kemp – zameraný predaj, aby hodnotný produkt neostal schovaný, ale ľudia o ňom vedeli a chceli si ho kúpiť

Prvé dva kempy už máme za sebou, posledný nás ešte čaká. Napriek letnému termínu sme veľmi spokojní s aktívnym zapojením účastníkov. Okrem účasti na seminároch s nami finalisti aj pravidelne konzultujú nápady a ich realizáciu, pripádne sa snažíme spoločne nájsť odpoveď na niektoré komplikovanejšie otázky.

Pre ilustráciu, ako to na kempe vyzerá, prikladáme krátke video z Promo kempu, kedy sme sa venovali aj tvorbe stratégie pre kanály online komunikácie, primárne využitiu facebooku.