Letný inkubátor je za nami

Posted on 15. septembra 2016

Skončilo leto a s ním aj náš inkubátor. Zameraný bol na začiatočný rozbeh projektu. Chceli sme študentom odovzdať informácie, ale zároveň ich premeniť na schopnosti. Preto bol inkubátor mixom, ktorým vždy obsahoval časť vzdelávaciu, teoretickú, ale tiež praktickú, počas ktorej nové vedomosti museli nastaviť pre potreby svojho nápadu.

Celý inkubátor sa skladal z dvoch častí:

 1. Kempy – séria troch seminárov (Úvodný kemp, Promo kemp, Sales kemp), každý bol zameraný na inú tému
 2. Konzultácie – téma prispôsobená priamo pre potreby da
Odporučili by ste inkubátor svojím priateľom a známym v prípade, že by mali spoločensky prospešný biznis nápad?

To je otázka na nás, ktorú sme sa opýtali samotných účastníkov. Podľa spätnej väzby, ktorú sme dostali, môžeme byť spokojní.

 • Inkubátor je skvelá šanca, ktorá ti pomôže premiestniť svoj nápad z papiera do reality. Naučí ťa takmer všetko, čo potrebuješ vedieť, keď chceš začať podnikať. Je tam aj veľa priestoru pre individuálny prístup. Mne to dalo fakt veľa.

  Albireo
 • Áno, Vyzdvihol by som osobitý prístup, dôraz na ‘start small’ a zameranie na marketing a business model.

  Pillsplan
 • Áno, určite to môže pomôcť dostať sa s konkrétnym nápadom z hlavy autora alebo prototypom na úplne inú reálnejšiu úroveň, môže to pomôcť nasmerovať nápad tam aby bol úspešný.

  Sensorchair