Poznáme víťazov

Posted on 1. októbra 2016

Máme za sebou slávnostné veľké finále súťaže Najlepší nápad 2016. Ďakujeme všetkým zúčastneným, súťažiacim, porotcom, divákom.

Výber víťazov Najlepšieho nápadu 2016 bol naozaj ťažky. Nakoniec porota, po dlhej diskusii, vybrala tieto tri projekty:

  • Albireo
  • Pills plan
  • Sensor Chair

Rozhodli sme sa výhry rozdeliť v rovnakej výške, každý tím tak obdrží 1 333 €. Vieme, že to nie je veľká suma, avšak minimálne na začiatku podnikania dokáže niektoré veci uľahčiť či urýchliť. Okrem finančnej výhry tímy dostali aj možnosť ďalších konzultácií, takže s nimi zostávame aj naďalej v kontakte.

Ak vás zaujíma, ako to počas finále vyzeralo, preneste sa s nami aspoň takto virtuálne späť do Satori Stage: